1.   IMPLEMENTAREA   UNUI   SISTEM  DE   SUPRAVEGHERE   VIDEO STRADALA IN  COMUNA TĂTĂRĂNI  JUDETUL VASLUI  

Numele beneficiarului :UAT TĂTĂRĂNI

Obiectivele proiectului: Obiectivele proiectului sunt îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi, precum și sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport+-

Valoarea totală a proiectului:331839,79

Data inceperii și finalizării proiectului:03.01.2023-03.01.2024

Codul proiectului: cod C10-I1.2-333

2.   INFIINTAREA    UNUI   CENTRU   DE   COLECTARE   PRIN   APORT VOLUNTAR  IN  COMUNA TĂTĂRANI ,  JUDETUL VASLUI

Numele beneficiarului :UAT TĂTĂRĂNI

Obiectivele proiectului: Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară. Managementul deșeurilor vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului. Investițiile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE)

Valoarea totală a proiectului: 3.830.912,80  

Data inceperii și finalizării proiectului:27.03.2023-30.09.2024

Codul proiectului: C3I1A0122000256

3. SISTEM  INTELIGENDE MANAGEMENT IN COMUNA TATARANI  PENTRU INTEGRAREA  DATELOR  SPATIALE  INTR-0  SOLUTIE  (  G.I.S.)   PRIN PNRR/2022/CIO ACTJUNEA  1.1.2:

Numele beneficiarului :UAT TĂTĂRĂNI

Obiectivele proiectului: Obiectivele proiectului sunt îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi, precum și sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport

Valoarea totală a proiectului: 228.067,50 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 43.332,83 lei.

Data inceperii și finalizării proiectului: 21.12.2022 si 21.12.2024

Codul proiectului: cod C10-I1.2-783

 

4. ACHIZITJE UNUI MICROBUZ NEPOLUANT IN SCOP COMUNITAR

Numele beneficiarului : PARTENERIATUL  UAT  COMUNA  TĂTĂRANI  –  UAT  COMUNA TANACU

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților Tătărani și Tanacu prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean.

Obiectivul specific al proiectului este înnoirea parcului de autovehicule destinate transportului public prin achiziția unu microbuz nepoluant.

Valoarea totală a proiectului: 1.405.923,12 lei

Data inceperii și finalizării proiectului: 14.12.2022 - 14.12.2023

Codul proiectului: C10-I1.1-226

 

Imagine1

 

Imagine2

 

fose

 

 

Comuna Tătărăni este aşezată în partea de est a judetului Vaslui, fiind formată din 9 sate: Baltaţi, Crasneseni, Leosti, Giurgesti, Mantu, Stroieşti, Valea lui Boşie, Valea Seacă şi Tătărăni - reşedinţă de comună.
Teritoriul administrativ al comunei Tătărăni se învecinează cu următoarele comune:

  • la nord - comuna Buneşti Avereşti;
  • la nord - sud - comunele Boteşti şi Soleşti;
  • la vest - comuna Tanacu;
  • la sud - vest - comuna Olteneşti;
  • la sud -est - comuna Creţeşti;
  • la est - oraşul Huşi;
  • la nord - est - comuna Duda Epureni.

Principala arteră de circulaţie care străbate teritoriul comunei Tătărăni este DJ 244 E care asigură legatura cu municipiul Huşi, respectiv municipiul Vaslui, cu comuna Boţeţti şi comuna Micleşti.

Teritoriul comunei Tătărăni este situat în partea de sud - est a Podisului Central Moldovenesc în bazinul mijlociu al pârâului Craşna.
Substratul geologic este constituit dintr-o alternanţă de roci friabile: argile, marne, nisipuri ce aparţin ca vârstâ în principal Sărmaţianului, dar şi Meoţianului. Peste aceste depozite sunt dispuse formaţiuni cuaternare constituite din aluviuni, deluvii, luturi loessoide.

Substratul geologic are o structură simplă, monoclinală, strabele înclinând uşor de la nord - vest către sud - est.
Pe seama acestor structuri şi sub influenţa factorilor externi de modelare a luat naştere un relief puternic, cu altitudini ce variază între 200 si 350 mm orientate spre sud - est şi despărţite de o reţea hidrografică ce curge spre aceeaşi direcţie. Face excepţie valea Craşnei care este orientată spre sud - vest.

Read more ...