Ultimele documente adaugate

Proiecte PNRR

banner pnrr 2023 e1678104847424

Alegeri locale si europarlamentare 2024

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Puncte tari

 • Localităţi aparţinătoare: Baltati, Crasneseni, Leosti, Giurgesti, Mantu, Stroiesti, Valea lui Bosie, Valea seacă şi Tătărăni;
 • Orase importante apropiate Vaslui- 50 km , Husi - 12 km, Iaşi- 80 km; 
 • Reţea de electricitate de care dispun toate gospodăriile;
 • Reţea de iluminat public;
 • Reţea de telefonie fixă şi mobilă;
 • Televiziune prin cablu şi internet;
 • Existenţa unui dispensar uman şi a două puncte farmaceutice ;
 • Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislatiei privind protecţia mediului.

Puncte slabe

 • Gestionarea deseurilor, necorespunzătoare;
 • Inexistenţa reţelei de alimentare cu apă potabilă;
 • Inexistenţa reţelei de canalizare şi a statiei de epurare şi tratare a apelor reziduale;
 • Inexistenţa reţelei de gaz;
 • Colectarea neselecţionată a deseurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor;
 • Prezenţa pe cursurile râurilor a deşeurilor menajere;
 • Rampă de deşeuri, neconformă cu cerinţele UE;
 • Educaţia ecologică este superficială.

Oportunităţi

 • Modernizarea drumurilor comunale;
 • Realizarea de alei pietonale în comună;
 • Construire pod în comună;
 • Realizarea reţelei de alimentare cu apă;
 • Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale;
 • Realizarea reţelei de gaz;
 • Închiderea platformelor de gunoi;
 • Realizarea lucrărilor de cadastru imobiliar, reactualizare PUG;
 • Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman;
 • Realizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună;
 • Organizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;
 • Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;
 • Dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală;
 • Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copiii comunei;
 • Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale;

Ameninţări

 • Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului.
 • Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse;
 • Lipsa informaţiei în legătură cu programele de finanţare europeană;
 • Migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic;
 • Neadaptarea la transferul de tehnologie şi de know-how;
 • Lipsa culturii antreprenoriale;
 • Riscul ca firmele din comună să nu facă faţă competiţiei de pe piaţa unică;
 • Fenomenul economiei subterane;
 • Lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice migraţia tinerilor cu potenţial în zonele urbane.
Scroll to top