fose

 

 

Comuna Tătărăni este aşezată în partea de est a judetului Vaslui, fiind formată din 9 sate: Baltaţi, Crasneseni, Leosti, Giurgesti, Mantu, Stroieşti, Valea lui Boşie, Valea Seacă şi Tătărăni - reşedinţă de comună.
Teritoriul administrativ al comunei Tătărăni se învecinează cu următoarele comune:

  • la nord - comuna Buneşti Avereşti;
  • la nord - sud - comunele Boteşti şi Soleşti;
  • la vest - comuna Tanacu;
  • la sud - vest - comuna Olteneşti;
  • la sud -est - comuna Creţeşti;
  • la est - oraşul Huşi;
  • la nord - est - comuna Duda Epureni.

Principala arteră de circulaţie care străbate teritoriul comunei Tătărăni este DJ 244 E care asigură legatura cu municipiul Huşi, respectiv municipiul Vaslui, cu comuna Boţeţti şi comuna Micleşti.

Teritoriul comunei Tătărăni este situat în partea de sud - est a Podisului Central Moldovenesc în bazinul mijlociu al pârâului Craşna.
Substratul geologic este constituit dintr-o alternanţă de roci friabile: argile, marne, nisipuri ce aparţin ca vârstâ în principal Sărmaţianului, dar şi Meoţianului. Peste aceste depozite sunt dispuse formaţiuni cuaternare constituite din aluviuni, deluvii, luturi loessoide.

Substratul geologic are o structură simplă, monoclinală, strabele înclinând uşor de la nord - vest către sud - est.
Pe seama acestor structuri şi sub influenţa factorilor externi de modelare a luat naştere un relief puternic, cu altitudini ce variază între 200 si 350 mm orientate spre sud - est şi despărţite de o reţea hidrografică ce curge spre aceeaşi direcţie. Face excepţie valea Craşnei care este orientată spre sud - vest.

Read more ...